Tjänster

Vår kliniks utrustning inkluderar: Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster som både förbygger och behandlar ditt djur.
 • Poliklinik
 • Röntgen
 • Ultraljud
 • Labbanalyser
 • Endoskopi
 • Infektionsvård med separat ingång
 • Rum för avlivning som ligger avskilt med separat utgång
 • Operationsrum för tandvård med dentalröntgen
 • Operationsrum
 • Separata vårdavdelningar för hund, katt och gnagare
 • Vaccinationer för hund, katt och kanin
 • Avmaskning
 • Id märkning
 • Hälsokontroller för försäkring, resor, försäljning eller liknande
 • Patella och hjärtintyg
 • SKK HD och ED
 • Pass
 • Kemisk och kirurgisk kastration

Vi har en operationsavdelning där vi har fullt utrustade operationssalar med gasnarkos för patienten. Vi erbjuder ett stort urval av mjukdelkirurgi och har en besökande veterinär med erfarenhet av ortopedi.

Vi erbjuder tandvård till våra patienter i begränsad omfattning då vår klinik är mer inriktad på att kunna erbjuda tider till akutfall
Vi har ett labb där vi kan utföra en mängd olika analyser som ger oss möjlighet att erbjuda den bästa vården för ditt djur. Vi använder oss också av externa labb för mer specialiserade analyser som till exempel histopatologi eller allergitester.

Vi har digitalröntgen, tandröntgen och ultraljud, även endoskopi – gastroskopi, bronkoskopi och rinoskopi.
Vi tillhandahåller veterinärmedicinskt foder för ditt djur för när de behöver det som en del i den medicinska behandlingen (tex foder som motverkar urinsten).

Kontakta oss om du vill ha mer information om någon av de tjänster vi erbjuder (kontakt@din-vet.se)